Vízfolyások VKI szerinti minősítése

Általános tájékoztató

A mintavételi pontra rákattintva megjelenő táblázat a KÖTIVIZIG működési területén lévő felszíni vízfolyások, EU Vízkeret Irányelv szerint meghatározott, biológiát támogató fizikai-kémiai jellemzőinek értékét és minősítését tartalmazza, melyek a mintavétel időpontjában kialakult állapotra vonatkoznak. A minőségi kategóriák a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010 (VIII.18.) VM rendelet 2. mellékletében előírt, a felszíni vízfolyások ökológiai állapotát befolyásoló vízminőségi határértékek alapján lettek kialakítva. Egy adott kémiai paraméter esetében a kék színű mezőben „megfelelő” minősítési jelölést kapott érték a „jó ökológiai állapotnak megfelelő”, a piros színű mezőben „nem megf.” minősítési jelölést kapott érték a „jó ökológiai állapotnak nem megfelelő”, minőséget jelenti.A mintavételi pontra rákattintva megjelenő táblázat a KÖTIVIZIG működési területén lévő felszíni állóvizek, EU Vízkeret Irányelv szerint meghatározott, biológiát támogató fizikai-kémiai jellemzőinek értékét és minősítését tartalmazza, melyek a mintavétel időpontjában kialakult állapotra vonatkoznak. A minőségi kategóriák a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010 (VIII.18.) VM rendelet 2. mellékletében előírt, a felszíni állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló vízminőségi határértékek alapján lettek kialakítva. Egy adott kémiai paraméter esetében a kék színű mezőben „megfelelő” minősítési jelölést kapott érték a „jó ökológiai állapotnak megfelelő”, a piros színű mezőben „nem megf.” minősítési jelölést kapott érték a „jó ökológiai állapotnak nem megfelelő”, minőséget jelenti.