Öntözővíz minősítés

Általános tájékoztató

A mintavételi pontra rákattintva megjelenő táblázat a KÖTIVIZIG működési területén lévő felszíni vizek öntözési célú használhatóságát alapvetően meghatározó tizenegy vízkémiai és egy ökotoxikológiai paraméter értékét és minősítését tartalmazza, melyek a mintavétel időpontjában kialakult állapotra vonatkoznak. A minőségi kategóriák az MI-10-172/3-85 Műszaki Irányelvekben, az öntözés szempontjából megállapított határértékek alapján lettek kialakítva. Egy adott kémiai paraméter esetében a kék színű mezőben „I.o.” minősítési jelölést kapott érték a „kívánatos”, a sárga színű mezőben „II.o.” minősítési jelölést kapott érték a „tűrhető”, a piros színű mezőben „III.o.” minősítési jelölést kapott érték pedig a „nem kívánatos” minőséget jelenti. A víznek, a növények fejlődésére gyakorolt hatását csíranövény teszt vizsgálattal állapítottuk meg. A kedvező hatást a „serkentő” a közömbös hatást a „nem befolyásoló”, a mérgező hatás különböző mértékét a „gyengén gátló”, a „gátló”, az „erősen gátló” és az „igen erősen gátló” jelzőkkel minősítettük.A felszíni vizek öntözővízként való használhatóságánál azonban figyelembe kell venni a talajtani szakvélemény készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben leírtakat, nevezetesen az öntözendő talaj tulajdonságaira, az öntözés módjára, a termesztett növénykultúrákra stb. vonatkozó előírásokat is.