Halastó tápvíz minősítés

Általános tájékoztató

A mintavételi pontra rákattintva megjelenő táblázat a KÖTIVIZIG működési területén lévő felszíni vizek halastó tápvízként történő használhatóságát alapvetően meghatározó tizenhét vízkémiai és egy ökotoxikológiai paraméter értékét és minősítését tartalmazza, melyek a mintavétel időpontjában kialakult állapotra vonatkoznak. A minőségi kategóriák a 24/2004 (XII.18.) KvVM rendeletben, a halas vizek dévéres szinttájára vonatkozó vízszennyezettségi határértékek alapján lettek kialakítva. Egy adott kémiai paraméter esetében a kék színű mezőben „megfelelő” minősítési jelölést kapott érték a „halastó tápvízként megfelelő”, a piros színű mezőben „nem megf.” minősítési jelölést kapott érték a „halastó tápvízként nem megfelelő”, minőséget jelenti. A víznek, a halállományára gyakorolt mérgező hatását Daphnia teszt vizsgálattal állapítottuk meg. A nem mérgező hatást a „hígítást nem igényel” a mérgező hatást a „hígítást igényel”7 jelzőkkel minősítettük.A felszíni vizek halastó tápvízként való használhatóságánál azonban figyelembe kell venni a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002 (XI.5.) KvVM rendeletben leírt egyéb előírásokat is.